دسته بندی محصول

دوره ویدیویی معاینات فیزیکی،شرح حال بیتس Physical Examination Videos

دوره ویدیویی معاینات فیزیکی،شرح حال بیتس Physical Examination Videos
کد محصول: دوره ویدیویی
وضعیت موجودی: در انبار
قیمت: 3,000,000 تومان
ویزگی های جدید مجموعه معاینات فیزیکی بیتس 2020:
اضافه شدن  ارزیابی های کامل بر اساس تفکیک سنی (نوزادان اطفال بزرگسال و سالمند)

مناسب برای امتحانات بالینی شامل :
USMLE STEP 2 CS
PLAB 2
AMC clinical
پسکی
Oet
NAC OSCE
MCCQE1


این مجموعه شامل هیجده فصل می باشد و هر فصل شامل موضوعاتی می باشد

Physical Examination Videos :

    1. Head-to-Toe Assessment: Adult
    2. Head-to-Toe Assessment: Infant
    3. Head-to-Toe Assessment: Child
    4. Head-to-Toe Assessment: Older Adult
    5. General Survey and Vital Signs
    6. Skin
    7. Head, Eyes, and Ears
    8. Nose, Mouth, and Neck
    9. Thorax and Lungs
    10. Cardiovascular System
    11. Peripheral Vascular System
    12. Breasts and Axillae
    13. Abdomen
    14. Male Genitalia, Rectum, Anus, and Prostate
    15. Female Genitalia, Anus, and Rectum
    16. Musculoskeletal System
    17. Nervous System: Cranial Nerves and Motor System
    18. Nervous System: Sensory System and Reflexes
ویدیوهای معاینات فیزیکی شرح حال بيتس 2016  Bates' Physical Examination Videos

ویدیوهای معاینات فیزیکی شرح حال بيتس 2016  Bates' Physical Examination Videos
ویدیوهای معاینات فیزیکی شرح حال بيتس 2016  Bates' Physical Examination Videos
ویدیوهای معاینات فیزیکی شرح حال بيتس 2016  Bates' Physical Examination Videos
 

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:این مجموعه شامل هیجده فصل می باشد و هر فصل شامل موضوعاتی می باشد

Physical Examination Videos :

    1. Head-to-Toe Assessment: Adult
    2. Head-to-Toe Assessment: Infant
    3. Head-to-Toe Assessment: Child
    4. Head-to-Toe Assessment: Older Adult
    5. General Survey and Vital Signs
    6. Skin
    7. Head, Eyes, and Ears
    8. Nose, Mouth, and Neck
    9. Thorax and Lungs
    10. Cardiovascular System
    11. Peripheral Vascular System
    12. Breasts and Axillae
    13. Abdomen
    14. Male Genitalia, Rectum, Anus, and Prostate
    15. Female Genitalia, Anus, and Rectum
    16. Musculoskeletal System
    17. Nervous System: Cranial Nerves and Motor System
    18. Nervous System: Sensory System and Reflexes


1.1. Introduction (1:07)
1.2. Importance of Patient Comfort (1:20)
1.3. General Survey & Vital Signs (2:01)
1.4. The Skin (1:30)
1.5. HEENT (2:47)
1.6. Nervous System: Cranial Nerves (3:31)
1.7. The Neck (1:04)
1.8. Back, Posterior Thorax, and Lungs (1:30)
1.9. Upper Extremities (1:36)
1.10. Breasts (1:08)
1.11. Anterior Thorax and Lungs (0:55)
1.12. Cardiovascular System (1:15)
1.13. Abdomen (0:43)
1.14. Peripheral Vascular System (0:53)
1.15. Lower Extremities (0:51)
1.16. Nervous System (1:11)
1.17. Genital and Rectal (1:03)
1.18. Recording Your Findings (0:29)
1.19. Summary (0:31)


2.1. Introduction (1:44)
2.2. General Survey and Somatic Growth (3:11)
2.3. Vital Signs (2:28)
2.4. The Skin (1:42)
2.5. Head and Neck (2:21)
2.6. The Eyes (2:18)
2.7. Ears and Nose (2:01)
2.8. Mouth and Pharynx (1:52)
2.9. Thorax and Lungs (2:28)
2.10. The Heart (4:45)
2.11. Breasts and Abdomen (2:55)
2.12. Genitalia and Rectum (2:05)
2.13. Musculoskeletal System (3:16)
2.14. Nervous System (6:31)
2.15. Recording Your Findings (0:42)


3.1. Approach to the Child Patient (2:54)
3.2. General Survey and Somatic Growth (3:08)
3.3. Vital Signs (1:36)
3.4. The Skin (0:42)
3.5. Head and Face (0:51)
3.6. The Eyes (2:06)
3.7. Ears and Nose (2:07)
3.8. Mouth and Pharynx (2:30)
3.9. Thorax and Lungs (3:21)
3.10. Breasts and Abdomen (2:07)
3.11. Male Child Genitalia (1:22)
3.12. Female Child Genitalia (2:29)
3.13. Musculoskeletal System (1:59)
3.14. Nervous System (4:18)
3.15. Recording Your Findings (0:36)


4.1. Introduction (0:39)
4.2. Approach to Patient and Interviewing Techniques (1:30)
4.3. Health History (6:27)
4.4. General Survey and Vital Signs (1:55)
4.5. The Skin and HEENT (3:20)
4.6. Thorax, Lungs, and Cardiovascular System (1:46)
4.7. Breasts, Abdomen, and Peripheral Vascular System (1:41)
4.8. Genital and Rectal (3:54)
4.9. Musculoskeletal and Nervous Systems (2:48)
4.10. Recording Your Findings (0:53)


5.1. Introduction (1:11)
5.2. Health History (3:37)
5.3. General Survey (5:18)
5.4. Vital Signs (13:18)
5.5. Acute and Chronic Pain (1:35)
5.6. Recording Your Findings (0:51)


6.1. Introduction (0:45)
6.2. Health History (0:54)
6.3. Anatomy Review—Skin, Hair, and Nails (4:18)
6.4. Examining the Skin (5:41)
6.5. Examining Hair and Nails (0:26)
6.6. Recording Your Findings (0:55)


7.1. Introduction (0:56)
7.2. Anatomy Review—Head (1:34)
7.3. Examining the Head (1:29)
7.4. Anatomy Review—Eyes (3:46)
7.5. Examining the Eyes (11:09)
7.6. Anatomy Review—Ears (2:07)
7.7. Examining the Ears (4:26)
7.8. Recording Your Findings (0:53)


8.1. Introduction (0:40)
8.2. Anatomy Review—Nose (1:42)
8.3. Health History (0:28)
8.4. Examining the Nose (2:02)
8.5. Anatomy Review—Mouth (2:43)
8.6. Examining the Mouth (2:43)
8.7. Anatomy Review—Neck (2:27)
8.8. Examining the Neck (4:30)
8.9. Recording Your Findings (0:51)


9.1 Introduction (1:24)
9.2. Anatomy Review—Thorax and Lungs (4:46)
9.3. Beginning the Examination of the Thorax and Lungs (1:28)
9.4. Examining the Posterior Thorax (9:13)
9.5. Examining the Anterior Thorax (3:09)
9.6. Recording Your Findings (0:54)


10.1. Introduction (1:18)
10.2. Health History (2:03)
10.3. Anatomy Review—Vascular Structures of the Neck (0:43)
10.4. Estimating Jugular Venous Pressure (JVP) (4:49)
10.5. Assessing the Carotid Pulse (3:02)
10.6. Anatomy Review—Heart (1:14)
10.7. Examining the Heart (4:06)
10.8. Heart Sounds (1:14)
10.9. Auscultation of Heart Sounds (4:46)
10.10. Attributes and Grading of Heart Murmurs (5:49)
10.11. Recording Your Findings (0:56)


11.1. Introduction (1:08)
11.2. Anatomy Review (4:49)
11.3. Health History (1:30)
11.4. Examining the Arms (3:06)
11.5. Examining the Abdomen (0:38)
11.6. Examining the Legs (4:27)
11.7. Assessing for Chronic Arterial Insufficiency (1:17)
11.8. Assessing for Venous Insufficiency (1:23)
11.9. Recording Your Findings (0:48)


12.1. Introduction (0:45)
12.2. Anatomy Review—Breasts and Axillae (2:48)
12.3. Health History (2:57)
12.4. Examining Female Breasts (4:58)
12.5. Examining Male Breasts (0:25)
12.6. Examining Axillae (2:28)
12.7. Recording Your Findings (0:47)


13.1. Introduction (0:50)
13.2. Health History (1:08)
13.3. Anatomy Review—Abdomen (2:12)
13.4. Examining the Abdomen (3:30)
13.5. Examining the Liver (2:14)
13.6. Examining the Spleen (2:07)
13.7. Examining the Kidneys (2:45)
13.8. Special Techniques (1:10)
13.9. Recording Your Findings (1:00)


14.1. Introduction (1:17)
14.2. Health History—Male Genitalia and Hernias (1:25)
14.3. Anatomy Review—Male Genitalia and Hernias (3:15)
14.4. Examining the Male Genitalia (4:04)
14.5. Assessing for Hernias (2:20)
14.6. Anatomy Review—Rectum (0:47)
14.7. Health History—Rectum, Prostate, and Bladder (1:01)
14.8. Examining the Anus, Rectum, and Prostate (4:06)
14.9. Recording Your Findings (0:55)


15.1. Introduction (1:07)
15.2. Health History (1:53)
15.3. Anatomy Review—External Female Genitalia (1:21)
15.4. Examining the External Female Genitalia (3:18)
15.5. Anatomy Review—Internal Female Genitalia (1:58)
15.6. Examining the Internal Female Genitalia (7:29)
15.7. Rectovaginal Examination (1:40)
15.8. Recording Your Findings (0:55)


16.1. Introduction (2:32)
16.2. Anatomy Review—Mandible (0:31)
16.3. Examining the Mandible (0:52)
16.4. Anatomy Review—Shoulders (1:03)
16.5. Examining the Shoulders (3:54)
16.6. Anatomy Review—Elbows (0:37)
16.7. Examining the Elbows (1:16)
16.8. Anatomy Review—Wrists and Hands (0:56)
16.9. Examining the Wrists and Hands (3:49)
16.10. Anatomy Review—Spine (1:17)
16.11. Examining the Spine (2:49)
16.12. Anatomy Review—Hips (1:08)
16.13. Examining the Hips (4:12)
16.14. Anatomy Review—Knees (1:40)
16.15. Examining the Knees (3:10)
16.16. Anatomy Review—Ankles and Feet (0:52)
16.17. Examining the Ankles and Feet (1:31)
16.18. Recording Your Findings (0:58)


17.1. Introduction (1:13)
17.2. Health History (1:07)
17.3. Anatomy Review—Cranial Nerves (0:44)
17.4. Examining Cranial Nerves I-XII (9:51)
17.5. Examining the Motor System (5:14)
17.6. Assessment of Coordination (4:51)
17.7. Recording Your Findings (0:40)


18.1. Introduction (1:01)
18.2. Anatomy Review—Sensory System (1:10)
18.3. Examining the Sensory System (5:23)
18.4. Anatomy Review—Reflexes (1:27)
18.5. Assessment of Reflexes (6:45)
18.6. Recording Your Findings (0:50)

 

فروشگاه کاپلان - مرجع تخصصی رفرنسهای آزمونهای پزشکی آمریکا کانادا استرالیا © 2003-1382

تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.